B.S.S.Slovakia s.r.o.

Spoločnosť sa orientuje najmä na výrobu a montáž:

  • svetelných a nesvetelných označení
  • informačných systémov (orientačné tabule všetkých typov)
  • atypických interiérov na zákazku
  • scénografických celkov pre TV štúdiá a film
  • výstavných typizovaných a atypických expozícii